Contact Us


Nanjing F&P Packaging Machinery Co., Ltd.

  • Address:Jiangjun Avenue Shengtong Road No.1,Jiangning,Nanjing,Jiangsu,China

    Contact No   :+86-025-69590127

    Sales Hotline:+86-025-69590133

    Fax               :+86-025-52777100